TÜAÜ jaoks olulisimad punktid, mille osas juhiti tähelepanu:
1) Akadeemilise personali arvu vähendada ei tohis, sest rahvusülikoolile ja Eesti intelligentsile oleksid sellel pikaaegsed negatiivsed tagajärjed (vajadusel peab kulusid kärpima mujalt)
2) Töökohakindlus (mitte ainult konkurentsivõimeline palk)
3) Töö ja eraelu tasakaal
4) Töötajate terviseedenduseks võrdsete võimaluste loomine kõigis allüksustes
5) Töötajaskonna kaasamine läbi töötajate volitatud esindajate kaasamise otsustusprotsessidesse… Loe veel


Akadeemilised metiühingud ja üliõpilaste esindusorganisatsioon Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) esitasid teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava osas sektoriteülese pöördumise (koos Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL – õpetajate ametühingute liit) ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liiduga). Pöördumist toetasid ka Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) ja Eesti Teaduskoda.… Loe veel


Sel kevadel koostasid Eesti Üliõpilaskondade Liit, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ja Eesti Teaduskoda rahvaalgatuse kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastamise korrastamiseks. Kõnekoosoleku raames anname rahvaalgatuse tseremoniaalselt üle Riigikogu esimees Henn Põlluaasale.… Loe veel