Haridus- ja Teadusministeeriumi vastus saabus 19. oktoobril, kus kinnitatakse, et teadusrahastus tõuseb 1 %-ni SKP-st 2021. aastal ja osundatakse, et kõrghariduse teemade ja kõrghariduse rahastamise küsimused on käsitletavad „Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035“ raames.… Loe veel


Tartu Ülikool on loonud võimalusi, mis riske maandavad, kuid on ka aspekte, mis neid võimendavad, kirjutab Tartu Ülikooli ajakiri. Näiteks, alarahastusest tulenevat probleemistiku on vaja ülikoolisiseselt rohkem teadvustada. Artiklis saab teiste hulgas sõna ka TÜAÜ esinaine Ruth Tammeorg.… Loe veel


Õppemaksu kehtestamine sulgeks ülikooli ukse paljudele võimekatele, suurendades seejuures sotsiaalset ebavõrdsust. Üle poole tudengeist elab juba praegu suhtelises vaesuses, kuigi 80 protsenti tudengitest käib õpingute kõrvalt ka tööl.… Loe veel