Tartu Ülikooli Ametiühingu juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 19. märtsil kell 17.00 TÜ Ametiühingu kontoris. Päevakord: Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed); Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava (Alar Sepp, Stefan Groote); Üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse liikmed); Kodulehe union.ee täiendamine (Alar Sepp); Põhikirja täiendamine (juhatuse liikmed); Muud küsimused: koostöö Haritlaste Ametiühinguga, EMÜ AÜ-ga, Tallinna Ülikooli AÜ-ga ja COHEHRE liikmesinstitutsioonidega (juhatuse liikmed).… Loe veel


Olete oodatud Tartu Ülikooli Ametiühingu üldkoosolekule, mis toimub 28. märtsil kell 17.00 õppehoones Lossi 36 ruumis 103. Üldkoosolekul osalemiseks on vajalik registreerumine. Palun enda osavõtust teatada hiljemalt 21. märtsiks e-posti aadressile kaidi.koort@ut.ee. Üldkoosoleku alguses toimub stipendiumi üleandmine koostöös Tartu Ülikooli Sihtasutusega.… Loe veel


Vabanenud on 6 kohta – kellel huvi, olla kiired!
Tartu Ülikooli Ametiühing kutsub osa võtma COHEHRE üliõpilaskonverentsist, mille teemaks on “Diversity and Social Inclusion” ehk eesti keeles: “Mitmekesisus ja sotsiaalne kaasamine”. Üliõpilaskonverents on õpiprogramm, mis toetab tulevaste õpetajate ning tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate võimet märgata kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja tervislikust seisundist tulenevaid erinevusi ning sotsiaalsete ressursside ebavõrdset jaotumist, sealhulgas digitaalsete oskuste puudumist, mis võimaldaks kasutada tervishoiusüsteemis kohaldatud innovaatilisi tehnoloogiaid.… Loe veel


Reedel, 9. märtsil osaleb Tartu Ülikooli Ametiühing tööandjate messil, mis toimub Tartus Lossi 36 õppehoones. Messi korraldab Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut.… Loe veel


Tartu Ülikooli Ametiühing kutsub osa võtma COHEHRE konverentsist 2018, mille teemaks on “Rapid change in health and social care: opportunities and threats” ehk eesti keeles: “Kiired muutused tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas: võimalused ja ohud”. Konverentsil vaadeldakse võimalusi ja ohte, mida kiired muutused kaasa toovad, ja pakutakse potentsiaalseid vastuseid läbi loengute, töötubade ja ettekannete.… Loe veel