Ülikoolide ametiühingud ja Eesti Üliõpilaskondade liit saatsid eile 17. oktoobril Haridus- ja Teadusministrile Mailis Repsile ja Eesti Teadusagentuurile (ETAg) ühispöördumise seoses otsusega delegeerida Teadus- ja Arendusnõukogule (TAN) õigus otsustada ETAg-i uurimistoetuste rahastuse valdkondliku jaotuse üle, millega kaasneks rahastusotsuste jaanuari-veebruari lükkumine. Vastuseta on olulised küsimused.… Loe veel


Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts korraldavad 5. detsembril 2019 Tallinnas (Suur-Ameerika 1) konverentsi 100 aastat töösuhete regulatsiooni: normid ja väärtused, ILO 100. ja töölepingu seaduse (TLS) 10. aastapäeva tähistamiseks.… Loe veel


Tudengite õigusbüroosse võib pöörduda igasuguste õigusalaste küsimustega. Vajaduse korral suunatakse abivajaja edasi. TÜAÜ julgustab TÜ töötajaid seda võimalust kasutama ja tulemusi TÜAÜga jagama. Näide, hiljuti on mitmed TÜAÜ liikmed pöördunud TÜAÜ poole sooviga saada selgust seoses oma töösuhtega Ülikoolis – eelkõige korduvate käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimine töölepingu asemel.… Loe veel