Akadeemilised ametiühingud on 2021. aastal seisnud palgastabiilsuse ja tasuta kõrghariduse eest ja öelnud välja töötajate seisukohad, mida mitte keegi teine kajastanud ei ole. Tartu Ülikooli Ametiühing koos teiste ametiühingutega on korduvalt juhtinud tähelepanu asjaoludele, mis vajavad muutmist akadeemilise töö korraldamisel nii ülikoolis kui kogu Eestis.… Loe veel


“Meie kõik armastame oma tööd ega kurda, et töömaht läheb regulaarselt üle töölepingus sätestatud piiri. Samal ajal ei saa ega ei tohi me leppida olukorraga, kus grantide hankimisest, taotluste kirjutamisest ning aruannete koostamisest saab meie põhiline tööülesanne, nii et õppe- ja teadustöö kvaliteet nihkub teisele või kolmandale kohale.” (Prof. Morozov)… Loe veel