Aruandest ei tule kuidagi välja tegelikku ebakindlat olukorda – projektisõltuvust. Kui Tartu Ülikool nõuab akadeemilistelt töötajatelt nii õppetööd ja õppetööalast korraldus- ja arendustegevust, teadus-, arendus- ja loometegevust, osalemist ülikooli juhtimises ning institutsionaalses arendamises ja ühiskondlikus tegevuses, peab neile selleks maksma põhipalka ülikooli baasfinantseerimise summadest.… Loe veel


Palgaeeskirja muutmise kavandile (st miinimummäärade tõstmisele) esitasid oma arvamuse vaid Tartu Ülikooli Ametiühing ja TÜ Narva kolledž, kelle mõttekäigud olid sult sarnased. Palgatõus ei tohi tulla inimeste arvu vähenemise ja töökoormuse tõusu arvelt. Palgatõus peab olema kaetud tsentraalselt.… Loe veel