Karl Lembit Laane, TÜ üliõpilaskonna endine aseesimees, kirjutab, kuidas ületöötamine ei ole mitte ainult akadeemiliste töötajate probleem, vaid üle töötavad ka üliõpilased. Kel pole õnne või edu, eemaldatakse konkurentsist, mis on ühiskonna kese. Kui head käekäiku samastatakse auga ning halba õnne häbiga, siis erinevus kerjuse ja kurjategija vahel kaob.… Loe veel


Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) (keda toetavad ametiühingud ja Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) nõuab: 1) Kõrghariduse riigieelarveline rahastamine peab olema suurusjärgus 1,5 % SKT-st;
2) Säilima peab tasuta eestikeelse kõrghariduse pakkumine.
Parlamendierakonnad toetavad nõudmist.… Loe veel


2019 aasta oli üleilmsetl suurte protestide aasta. Miks Tšiilis üliõpilased ja ametiühingud protestivad alates oktoobrist? 6. jaanuari aktsioon oli ülikoolide sisseastumiskatsete taksitamine. Lisaks Hong-Kong, Columbia. Vaata BBCi videot huvitavatest seostest 2019 aasta üleilmses protestilaines.… Loe veel


Eesti haridussektori töötajaid esindavate organisatsioonide (Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, UNIVERSITAS, Eesti Haridustöötajate Liit (EHL), Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA), Eesti Teaduskoda ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)) ühine hinnang on, et kehtiv töölepinguseadus (TLS) on paindlik ja eelnõu väljatöötamiskavatsuses (VTK) toodud probleemid on lahendatavad TLSi väliselt. Seega, me ei tuvastanud põhjust TLSi veel paindlikumaks muutmiseks ja näeme muutmises ohtu töötajate
olukorra halvenemiseks. … Loe veel


Üliõpilased kirjutasid “Müürilehes”, et on raske leida halvemat sihtgruppi, kellelt raha nõuda. Eurostudenti 2017. aasta üliõpilaste uuringu järgi oli 60% tudengite sissetulek alla 440 euro ehk nad elasid tolle aja ekvivalentnetosissetulekut (469 eurot) arvestades suhtelises vaesuses ning veidi vähem kui 20% neist absoluutses vaesuses (elatudes vähem kui 200 eurost). … Loe veel