“Kuid Eesti riik ja ühiskond peavad endale teadvustama, et haritlaskond ei ole isetekkeline nähtus, vaid selle eest tuleb järjekindlalt hoolitseda. Et me saaks ka saja aasta pärast tähistada omakeelse ülikooli juubelit.”
#AkadeemilineVabadus… Loe veel


Briti kõrgharidusajakiri Times Higher Education (THE) avaldas eile neli edetabelit, milles reastatakse maailma parimate ülikoolide bioteaduste, füüsikateaduste, psühholoogia ning arsti- ja terviseteaduste erialad. Tartu Ülikool on oma kohta parandanud. Seda teaduse- ja kõrghariduse tõsise alarahastuse tingimustes.… Loe veel


TÜ ja EMÜ üliõpilasesinduste poolt korraldatud meeleavaldusest “Toetusavalduse õppejõududele” Tartus Haridusministeeriumi ees Peeter Põllu pargis võttis osa umbes 100 osavõtjat. Osalesid üliõpilased, õppejõud ja teised akadeemilised ning mitteakadeemilised töötajad, samuti Tartu Ülikooli ja Maaülikooli Ametiühingud.… Loe veel


Viimasel kümnendil on riigipoolne kõrghariduse rahastamine enamasti olnud langustrendis. Oleme olukorras, kus kõrgharidusmaastikku iseloomustab ebastabiilsus ja vähene kindlus. Hoolimata sellest, et ühiskonnana väärtustame teaduspõhisust ja hindame nutikat keskkonda, turvalisena ei saa end tunda õppejõud, üliõpilased ega teadustöötajad. Samal ajal otsib Tartu Ülikool rektorile nii luksuslikku ametiautot, et automüüjad ei suuda täita hanke tingimusi!… Loe veel


Tartu Ülikooli Ametiühingu esindus on teinud 2019. aasta kevadsuvel ning käesolevas semestris visiite Tartu Ülikooli instituutidesse. Kohtumised leidsid aset nii koosoleku vormis kui individuaalse suhtlemisena tööruumides. Neil kohtumistel tõid Tartu Ülikooli töötajad välja mitmeid töötamisega seotud probleeme. Eriti rõhutati ülisuurt sõltuvust projektidest, mis toob endaga kaasa stressi ning teadmatuse tuleviku suhtes, samuti suure töökoormuse. Kohtumiste tulemusel koostas TÜAÜ 6.11.2019 pöördumise Ülikooli juhtkonna poole, teavitamaks probleemide olemasolust ja otsimaks lahendusi.… Loe veel