Akadeemilised ametiühingud leiavad, et probleemide lahendamisesse, mille jaoks eelnõu väljatöötamine on algatatud, panustaks suuresti see, kui saavutada akadeemiliste töötajate palgastabiilsus ja töökohakindlus. Samuti akadeemilise vabadus tagamine viib Eesti teadust edasi. Samuti, töövahendite, (põhi)palga ja töötaja haigestumisel asendaja leidmine on tööandja kohustused, mitte töötaja kohustused.… Loe veel


Esinejate hulgas on Eesti Energeetikute Ametiühingute Liit (esindab muuhulgas Ida-Viru põlevkivikaevureid) on toetanud akadeemiliste ametiühingute püüdlusi teadus- ja kõrgharidusraha suurendamiseks, sest sealsed ametiühinguliikmed saavad hästi aru, et ilma tugeva teaduse (ja sealt tuleva innovatsioonita) ja kvaliteetse hariduseta ei saa tulla ka õiglast üleminekut.… Loe veel