Tartu Ülikooli Ametiühingu esimees Ruth Tammeorg ja juhatuse liige Stefan Groote kohtusid 4.02 Tartu Ülikooli rektori professor Toomas Asseriga. Kohtumine algas teadusleppe teemal. Kõneaineks oli ministeeriumite 29.01.2019 ettepanek lisanduva raha protsentuaalseks jagamiseks.… Loe veel


Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ühines Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Teaduskodaja avaliku ühispöördumisesega peaminister Jüri Ratase poole palvega seista hea selle eest, et lisanduvat teadusraha kasutataks viisil, mis lahendaks peamised probleemid, mis olid ajendiks teadusraha suurendamise ühiskondlikule kokkuleppele.… Loe veel


Tartu Ülikooli Ametiühing saatis eelmisel nädalal, 9. jaanuaril 2019 Tartu Ülikoolile ettepanekud seoses TÜ palgaeeskirja muutmise kavandiga. TÜ Ametiühingu soovitused on seotud rahastamise põhimõtete, palgaastmete miinimumkuupalgamäärade ja miinimumpalka saavate töötajatega.… Loe veel