Töötajaid esindavate organisatsioonide jaoks on oluline, et Tehnikaülikooli vastne rektor Tiit Land rõhutab vajadust töötajate kaasamise järele. Töötajate organisatsioonid rõhutavad, et tuleb vastustada ülikoolide juhtimist äriettevõtetena.… Loe veel