Siinjuures juhib TÜAÜ tähelepanu olulisele asjaolule, et kui Haigekassa maksab hüvitist töötaja eelmise aasta kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust, siis Ülikool tööandjana maksis hüvitist arvestusega viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Seetõttu, lähtudes hüvitise arvutamise alustest, on võimalik, et II ja III päeva hüvitise suurus mõne töötaja jaoks oleks väiksem, kui hüvitis, mida oleks saadud ilma muudatuseta.… Loe veel


Koroonaviirusest põhjustatud majanduskriis ei peata muid majandustrende (automatiseerimine ja digitaliseerimine, rohepööre), mistõttu tuleb kriisiaega kasutada majanduse maksimaalseks moderniseerimiseks. Soovime, et kriisi käigus ja järel loodavad töökohad oleksid nutikad ja konkurentsivõimelised. See ei saa toimuda ilma teadus- ja kõrgharidussektori jõulise panuseta, mis omakorda eeldab riikliku- ja erasektori rahastuse tõusu mõlemas valdkonnas.… Loe veel