Sotsiaalministeerium töötas välja juhise, mis annab soovitusi töötajatele ja tööandjatele, kes kasutavad kaugtöö võimalusi. Siinjuures on oluline, et ülikoolides on akadeemilise vabaduse kõrval üheks suurimaks tööalaseks motivaatoriks võimalus oma (töö)aega ise  planeerida.… Loe veel


Mart Helme süüdistas TLÜ-d hobusevaraste kasvatamises, ülikool on ministri sõnavõtu peale nõutu. Mailis Reps: Mart Helme tugineb kuulujuttudele ja ei ole kursis Tallinna ülikooli tegevusega.… Loe veel


Vaja on tugevaid suure liikmesusega ametiühinguid, kes on sektori tasandil koondunud. Ainult siis on võimalik tekitada olukord, kus akadeemia muresid ei saa ignoreerida ja nõudmisi tuleb arvestada. Vaja on tegutseda sektori tasandil, sest finants tuleb esmajärjekorras riigilt, aga tõhus sektori tasandi surve on võimalik vaid tugevate liikmerohkete ametiühingute olemasolul ülikoolides.… Loe veel